منو افقی
 
 
شرح وظایف اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
 

شرح وظایف اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

معرفی :

حضرت علی (ع) : بازرسان چشمان همیشه بیدار حکومتند.

اداره بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شرکت مخابرات فارس یکی از ادارات ستادی زیر مجموعه مدیر عامل بوده که از سه واحد پاسخگویی به شکایات ، ارزیابی فنی و بازرسی مالی – اداری و تدارکاتی تشکیل شده و  به طور مستمر با ارزیابی عملکرد مالی، تدارکاتی  و اداری ، فنی و مدیریتی، نسبت به شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان اقدام نموده و با بررسی، تجزیه و تحلیل شکایات و انتقادات وهمچنین بررسی پیشنهادات، روند جاری شرکت را آسیب شناسی نموده  وراهکارهای مناسب به منظور پیشگیری از انحراف و فساد اداری و تضمین سلامت اداری به مدیریت ارائه می دهد .

بی مناسبت نیست با توجه به اینکه عملکرد مسئولین محترم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می باید ملهم از کتاب الله و احادیث و گفتار ائمه هدی باشد در اینجا اشاره ای گذرا به فرمایشات مولی الموحدین حضرت علی (ع) به * مالک اشتر بپردازیم . ای مالک : " در امور کارمندانت بیندیش و پس از آزمایش به کارشان بگمار، با میل شخصی و بدون مشورت با دیگران آنان را به کارهای مختلف وادار نکن، زیرا نوعی ستمگری و خیانت است، کارگزاران دولتی را از میان مردمی با تجربه و با حیا از خاندان های پاکیزه و با تقوا که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند انتخاب کن زیرا اخلاق انها گرامیتر و آبرویشان محفوظ تر و طمع ورزیشان کمتر و آینده نگری آنان بیشتر است" .

اهم شرح وظایف اداره :

وظایف واحد رسیدگی به شکایات

1- بررسی شکایات واصله از مراجع مختلف (سایت سامد استانداری – سایت سازمان بازرسی کل کشور – بازرسی شرکت مخابرات ایران و ارباب رجوع و  . . . ) و پاسخگویی کتبی ، حضوری یا تلفنی به آنها .

2- اهتمام در شناخت مشکلات و معضلات مربوط به مشترکین و متقاضیان و تلاش درجهت رفع آنها.

3- مطالعه قوانین، آئین نامه ها و مقررات جاری در زمینه ارتباطات و نظارت برحسن اجرای آنها در سطح شرکت .

4- ارائه نظرات و راه حلهای سازنده  در جهت بهینه سازی امور و فعالیتها .

5- بررسی مدارک و گزارشات واصله و تحقیق و بررسی پیرامون صحت و سقم آنهاو تنظیم گزارش تکمیلی و پیگیری و سعی در کشف حقایق تا مرحله پاسخگویی به شاکی، ارتباط مستمر با مراجع ذیصلاح .

وظایف واحد فنی :

1- ارزیابی فنی تجهیزات منصوبه مخابرات بصورت مستمر در دو بخش مراکز ارتباطات شهری ( شامل: سوئیچ، MDF ، شبکه هوایی، شبکه کابل، واگذاری خطوط، تغذیه و نیرو، تأسیسات و ساختمان، امور مشترکین، فیبرنوری شهری، Accesses ، تلفن همگانی، دیتا و موبایل) و مراکز ارتباطات بین شهری (شامل: رادیو ماکس، لاین ترمینال، مراکز LTX ، پاور، فیبربین شهری، دکل و آنتن) و شناسایی نقاط ضعف و قوت و گزارش به مسئولین به منظور رفع نواقص.

2- بازرسی فنی و نظارت عالیه براجرای طرحهای توسعه و نصب تجهیزات مخابراتی.

3- نظارت بر عملکرد پیمانکاران و ناظرین فنی در انجام امور محوله .

4- نظارت بر اجرای صحیح قوانین و دستورالعمل های اجرایی و مشخصات فنی تجهیزات.

5- تدوین، بازنگری و اصلاح دستورالعمل ها در زمینه روشهای نگهداری و توسعه سیستم های مخابراتی بمنظور بهبود کیفیت.

6- نظارت بر انتخاب پیمانکاران در زمینه های نگهداری و توسعه.

7- نظارت بر کیفیت و روند خرید تجهیزات مخابراتی.

وظایف واحد مالی، اداری و تدارکاتی:

1- بررسی و ارزیابی در خصوص نحوه مبادله موافقتنامه های جاری و قراردادهای منعقده با پیمانکاران.

2- بررسی عملکرد و ارزیابی مالی،اداری و تدارکاتی ادارات زیرمجموعه شرکت مخابرات استان فارس .

3- بررسی برنامه جامع نیروی انسانی در شرکت

4- بررسی شاخص های کنترل انضباط مالی .

5- شرکت در جلسات و کمیته های درون سازمانی جهت آگاهی از تعیین خط مشی ها، رویه ها، دستورالعملهای  اجرائی و تصمیمات متخذه به منظور کنترل و نظارت بر آنها.