منو افقی
 
 
راهنمای مشترکین دیتا
 

قابل توجه كليه مشتريان شبكه ديتا

كليه  مشتريان  محترمي  كه  در خواست  سرويس  اعم  از  سرويس  IP ، اينترانت، نقطه به نقطه، يك نقطه به چند نقطه (Point To MultiPoint ) را دارند در صورتي كه نقاط دسترسي آنها محدود به استان فارس مي باشد جهت ارايه درخواست دايري و كليه مسائل مرتبط با خود به اداره ارتباطات دیتا در شركت مخابرات استان فارس مراجعه نمايند.

تلفن ادارات ذيربط در قسمت "ارتباط با اداره دیتا" قابل دسترسي است.

كليه مشتريان گرامي كه درخواست سرويس آنها بين چند استان مي باشد و يا درخواست سرويس MPLS را دارند جهت درخواست خطوط بين استاني و MPLS مي توانند به اداره كل مدیریت وبهره برداری  واقع در :

تهران-خيابان وليعصر- بالاتر از ميرداماد -كوچه شهيد يزدان پناه-پلاك 1/2 مراجعه و يا با تلفن 88790033 تماس حاصل نمائيد.

 

 مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده

 نحوه ارائه خدمات و سرويس دیتا  در شركت مخابرات استان فارس  

ليست سرويس ها :

سرويس ارتباط به اينترنت بين الملل (IP )

سرويس ارتباط نقطه به نقطه بدون پروتكل (Point To Point )

سرويس ارتباط يك نقطه به چند نقطه بدون پروتكل (Point To Multi point )

سرويس IP-MPLS

سرويس ارتباط به شبكه اينترنت داخلي - اينترانت