منو افقی
 
 
کد ارتباطی شهرستانهای استان فارس
 

کد و پیش شماره های شهرستانهای استان فارس

 

ردیف

نام شهرستان

شهر

کد

پیش شماره

1

آباده

آباده

751

333-334-335-336

2

ایزدخواست

752

226

3

بهمن

752

225

4

صغاد

752

222

5

سورمق

752

236

6

ارسنجان

ارسنجان

729

762

7

استهبان

استهبان

732

422-423-424

8

رونیزعلیا

732

462

9

ایچ

732

426

10

اقلید

اقلید

752

422-423-425

11

سده

752

462

12

دژکرد

752

463

13

حسن اباد

752

433

14

بوانات

بوانات

752

322

15

کره ای

752

382

16

جهرم

جهرم

791

226-227-621-222-223-333-334-444

17

باب انار

792

322

18

خاوران

792

335-341

19

قطب آباد

792

362

20

دوزه

791

272

21

خرم بید

صفا شهر

752

352-355

22

قادراباد

752

368-365

23

داراب

داراب

732

623-624-626-627

24

جنت شهر

732

632

25

فدامی

732

763

26

دوبرجی

732

762

27

زرین دشت

حاجی آباد

732

722

28

شهر پیر

732

727

29

دبیران

732

726

30

سپیدان

سپیدان

712

722

31

بیضا

712

762

32

سروستان

سروستان

712

522-523

33

کوهنجان

712

526

34

شیراز

شیراز

711

 

35

داریان

711

271

36

زرقان

712

422-423

37

لپویی

712

444

38

خرامه

712

462

39

کوار

712

562

40

خانزنیان

711

872

41

فسا

فسا

731

221-222-230-333-334

42

ششده

732

372

43

زاهدشهر

732

352

44

نوبندگان

732

322

45

فیروزاباد

فیروزاباد

712

622-623

46

میمند

712

646

47

فراشبند

فراشبند

712

662

48

نوجین

712

667

49

دهرم

712

666

50

قیروکارزین

قیر

792

422

51

کارزین

792

428

52

مرند(افزرجنوبی )

792

443

53

شهرامام

792

434

54

مبارک اباد

792

426

55

کازرون

کازرون

721

223-224-221-222-230

56

قائمیه

722

222

57

بالاده

722

236

58

خشت

722

262

59

کنارتخته

722

264

60

نودان

722

282

61

لار

لار

781

224-225-333-334

62

عمادده

782

243-241

63

خور

781

 

64

جویم

782

322

65

بنارویه

782

325

66

لطیفی

781

223

67

اوز

782

362

68

بیرم

782

422

69

گراش

گراش

782

222

70

خنج

خنج

782

452

71

لامرد

لامرد

782

522-523

72

اشکنان

782

572

73

اهل

782

577

74

علامرودشت

782

672

75

مهر

مهر

782

652

76

گله دار

782

622

77

وراوی

782

534

78

اسیر

782

624

79

مرودشت

مرودشت

728

222-223-332-333-331-334-335

80

رامجرد

728

466

81

سیدان

729

422

82

کامفیروز

729

662-671

83

پاسارگاد

سعادت شهر

729

722

84

نورآباد

نورآباد

722

422-424

85

رستم

مصیری

722

436

86

نی ریز

نی ریز

732

522-523

87

آباده طشک

732

572

88

مشکان

732

552

89

قطرویه

732

553