منو افقی
 
 
پیش شماره های مراکز تلفنی شیراز
 

پیش شماره های مراکز تلفنی شیراز  

در راستای خدمات دهی بیشتر و ایجاد تسهیلات ارتباطی شرکت مخابرات استان فارس ، با بستر سازی مناسب در امر توسعه مخابراتی و با استفاده از بالاترین فن آوری ها و تجهیزات ارتباطی روز پیوسته در تلاش است تا همگام با توسعه امور زیربنایی بتواند بمنظور آشنایی و اطلاع رسانی آموزشی در امر خدمات دهی به مشترکین اقداماتی را بعمل آورد.از اینرو با توجه به اینکه مشترکین محترم شهر شیراز و توابع در محدوده و حریم مراکز مختلف تلفنی قرار دارندو هر کدام از این مراکز دارای نام مشخص و پیش شماره هایی بوه که منحصر به مشترکین محدوده آن مرکز می باشد .لذا لازم است مشترکین محترم هر مرکز با نام و پیش شماره های مرکز مربوطه آشنا شده تا در مواقع لزوم جهت پیگیری امور تلفنی خود به مرکز ذیربط مراجعه نمایند.

ردیف

نام مرکز تلفن

پیش شماره ها

آدرس امور مشترکین

1

آزادگان

 836- 837- 835- 834- 826- 825- 824

بلوارعدالت، جنب ایستگاه آتش نشانی

2

امیرکبیر

847- 845- 844- 843- 842- 833- 832- 823- 822

بلوار امیرکبیر، نرسیده به چهار راه کمربندی

3

ابوذر

236- 235- 234- 233- 232- 231- 230

بلوار کریم خان زند، خیابان پوستچی چهار راه معدل

4

پیشاهنگ

846- 841 -840

میانرود، بلوار روزبهان، 20متری زنبق

5

سعدیه

734- 733- 732- 731- 730

 

میدان گلستان، چهار راه پیرنیا

6

سلمان

839- 838- 821- 820- 831- 830

 

بلوار شهید بهشتی، 16متری افشاریان

7

مدرس

742- 741- 713- 743- 740- 724- 723- 722- 721- 720

بلوارمدرس، در اول پایگاه، بلوار فرصت شیرازی

8

غدیر

666- 612- 650- 622- 621- 620

 

شهرک گلستان، فلکه اول امام علی، به طرف نمایشگاه بلوارکمربندی

9

دستغیب

615- 654- 639- 638- 637- 636- 635- 634- 625- 624- 623

ابتدای خیابان معالی آباد

10

کامیاب

224- 223- 222

 

پشت ارگ کریم خانی، ابتدای خیابان22بهمن

11

وصال

754- 753- 752- 751- 750

 

بلوار رحمت، نرسیده به سه راه دارالرحمه، جنب بانک ملت

12

حافظ

229- 228- 227- 226- 225

میدان قائم، خیابان جدید قرآن

13

ولیعصر

649- 648- 647- 646- 629- 628- 627- 626

خیابان قصردشت، نبش خیابان ولیعصر

14

ایمان

633- 632- 631- 630

بلوار پاسداران، نبش خیابان شهید محلاتی، روبروی استخر فجر

15

فیاض بخش

735- 728- 727- 726- 725

 

کوی زهرا ،  بلوار رازی

16

حضرتی

739- 738- 737- 736

 

فلکه شاهزاده قاسم، خیابان احمدی شمالی، روبروی مرکز نیروی انتظامی

17

زرقان

423- 422

زرقان، انتهای خیابان امام خمینی،  سمت راست

18

صدرا

 643- 641- 640

19

اکبر آباد

242